คาร์ลตัน โฮเทล แบงค็อก (Carlton Hotel Bangkok)

ในปี 2556 Grande Asset ขายโครงการโรงแรม Crowne Plaza Bangkok Sukhumvit 27 (ตึกข้างๆ Radisson Blu Plaza Bangkok Sukhumvit 27) ให้กับ บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 1.5 พันล้านบาท.

ตอนนี้ทางบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) “PRINC” ได้ดำเนินการขายที่ดิน 2 แปลงรวมกว่า 2 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภท อาคารสูง 34 ชั้น ชั้น ลอย 2ชั้น ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น และที่จอดรถ ให้กับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.ในมูลค่า 2,400,000,000 บาท และภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000,000 บาท

คาร์ลตัน แบงคอก อินเวสท์เมนท์ พีทีอี. แอลทีดี (Carlton Bangkok Investment Pte, Ltd.)(“ผู้จะซื้อ”)เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ โดยผู้รับโอนคือ บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จำกัด มีกรรมการดังนี้

1. นายลี แลป ฟุงริชาร์ด (Li Lap Fung Richard) 2. นายเคนเนธ เบนจามิน ลี (Kenneth Benjamin Li) 3. นายเอเดรียน ชาน เพงจี (Adrian Chan Pengee) 4. นายลุน ซี เลียง (Lun Chee Leong)

บริษัท คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก จํากัด เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายประเทศไทย ประกอบกิจการโรงแรม โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คาร์ลตัน แบงคอก อินเวสท์เมนท์ พีทีอี. แอลทีดี. (Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd.) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

2. นาย เคนเนธ เบนจามิน ลี (Kenneth Benjamin Li) ถือหุ้นร้อยละ 0.000007

3. นาย ลี แดค ซัม (Li Dak Sum) ถือหุ้นร้อยละ 0.000007

4. นาย ลี แลป ฟุง ริชาร์ด (Li Lap Fung Richard) ถือหุ้นร้อยละ 0.000007

Sources: SET, www.carltonhotel.sg (ภาพประกอบ: northcroftthailand ,googlemaps)

 

 

Leave a Reply