“ไอบิส อิมแพ็ค” เปิดเพิ่มอีกตึกคู่แฝด 576 ห้อง รวมเป็น 1,163 ห้อง

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการสร้างส่วนขยายของโรงแรม “ไอบิส อิมแพ็ค” อีก 576 ห้อง รวมเป็น 1,163 ห้อง กลายเปิดตึกคู่แฝดรองรับลูกค้าจากศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่เติบโตขึ้น

โรงแรม “ไอบิส อิมแพ็ค”(ส่วนขยาย) ส่วนเดิมมีห้องพักจำนวน 587 ห้อง เพิ่มส่วนขยาย 576 ห้องเป็น 1,163 ห้อง ส่วนขายจะเป็นการดัดแปลง เพิ่มพื้นที่อาคาร 28,604 ตร.ม. สูง 18 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1ชั้น จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 22 เดือน ก่อสร้างเชื่อมต่อกับอาคารเดิม

พื้นที่โครงการปัจจุบัน

พื้นที่โครงการปัจจุบัน

Leave a Reply