อีสติน ตัน เชียงใหม่ จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 ธ.ค. 2559 แต่จะเป็นแบบรายเดือนเท่านั้น

อีสติน ตัน เชียงใหม่ ประกาศเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

โดยได้ประกาศแจ้งทั้งทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊กไว้ดังนี้

“We are delighted to announce that Eastin Tan Chiang Mai will reopen and begin welcoming guests again on December 15, 2016.We are only able to offer monthly rates for guests who wish to stay for a minimum of 30 days.
Monthly reservations can be made through either the website www.eastintanchiangmai.com or the hotel’s reservation department by calling +66 52 001 999 or emailing [email protected].
We look forward to welcoming you to Eastin Tan Chiang Mai and if you require any further information of clarification please do not hesitate to get in touch.”
“อีสติน ตัน เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด..เรามีความยินดีประกาศการเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการห้องพักแบบระยะยาวอย่างน้อย 30 วัน ขึ้นไป ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามและสำรองห้องพักได้ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ www.eastintanchiangmai.com แผนกสำรองห้องพักโทร 052 001 999 หรืออีเมล [email protected]

eastin-tan

 

โดยแรกเริ่มได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชุดที่พักอาศัยรวม หรือคอนโด ไม่ใช่ EIA (การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ประเภทโรงแรม(ซึ่งได้ยื่นขอทีหลัง แต่ขัดกฏข้อบังคับผังเมือง) ภายหลังได้เปิดให้บริการเป็นโรงแรม จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปได้ตามที่เป็นข่าว แต่หากทางด้านโรงแรมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้ถูกกฏหมายได้โดยเปิดเป็นเซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์แทน ซึ่งเป็นแบบรายเดือนเท่านั้นก็จะไม่ผิด ดังนั้นในวันที่ 15 ธ.ค.จึงสามารถเปิดให้บริการได้

From Facebook:  Eastin Tan Chiang Mai ,From Website: Eastin Tan Chiang Mai

Leave a Reply