ไมเนอร์ โฮเทลส์ รายงานกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในปี 2559

ไมเนอร์ โฮเทลส์ รายงานกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในปี 2559

ส่วนใหญ่มาจากความสามารถในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แม้ว่า บริษัทจะได้รับผลกระทบในช่วงไว้อาลัยและสถานการณ์นํ้ำท่วมในประเทศไทยในไตรมาส 4 ปี 2559 โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทยยังคงมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปี 2559 ส่วนกลุ่มโรงแรมทิโวลีมีผลการดําเนินงานที่ดีมากในปี 2559 จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยผลักดันอัตราค่าห้องให้สูงขึ้น

ไมเนอร์ โฮเทลส์ เชื่อว่าพื้นฐานอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังคงมีความแข็งแกร่งและประเทศไทยยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม แม้ว่าจะได้รับผลกระทบชั่วคราวจากช่วงไว้อาลัยและ สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี 2560 ด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ในเดือนมกราคม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้นอกจากไมเนอร์ โฮเทลส์ จะเห็นนักท่องเที่ยวที่ได้เลื่อนการเดินทางออกไป เริ่มกลับมาเข้าพักในโรงแรมในประเทศไทยของบริษัท บริษัทยังได้รับความสนใจจากลูกค้าที่ต้องการซื้อโครงการ อสังหาริมทรัพย์ โดยในเดือนมกราคมปี 2560 บริษัทได้ขายบ้านพักตากอากาศสองหลังจากสามหลังของโครงการเดอะ เรสซิเดนเซส บาย อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ซึ่งถูกเลื่อนมาจากไตรมาส 4 ปี 2559 ด้วยตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตดีในภูเก็ตและเชียงใหม่ และคุณภาพของ โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมั่นใจว่าจะมียอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งในทั้งสองตลาดในช่วงเวลาที่ เหลือของปีนี้ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศมัลดีฟส์และแอฟริกา

ไมเนอร์ โฮเทลส์จะยังคงดําเนินกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อจูงใจให้ลูกค้า เข้ามาพักในโรงแรม สำหรับในประเทศโปรตุเกส กลุ่มโรงแรมทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท มีแนวโน้มในการดําเนินงานที่ดีในปี 2560 เนื่องจากประเทศได้รับประโยชน์จากภาพลักษณ์ที่ปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เต็มไปด้วยเหตกุารณ์ความไม่สงบ ประกอบกับการปรับปรุงโรงแรม ซี่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในครึ่งปีแรกของปี 2560 และจะช่วยให้กลุ่มทิโวลีสามารถเพิ่มอัตราค่าห้องพักได้ สำหรับ อนันตรา เวเคชั่น คลับ บริษัทมั่นใจว่าการปรับปรุงรูปแบบการขายที่ผ่านมาจะวางรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโต อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งเห็นได้จากผลการดําเนินงานที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น

sources: minorinternational

Tags:

Leave a Reply