บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำพิธีปิดยอดอาคารโรงแรมโนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำพิธีปิดยอดอาคาร โรงแรมโนโวเทล ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4

คณะผู้บริหาร บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวาสุด) เป็นประธานในพิธีปิดยอดอาคาร โรงแรมโนโวเทล และไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท 4 พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นโครงการโรงแรมแห่งที่สองที่ได้รวม 2 โรงแรมไว้ในอาคารเดียวกัน มีจำนวนห้องพักรวม 318 ห้อง โดยมีกำหนดเปิดโรงแรมในเดือนตุลาคม 2561 นี้

บุคคลในภาพจากช้าย
คุณนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ – รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 2 บ. ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มร.ยูเซฟ เอล คอมริ – รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม บ. ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณเพชร ไกรนุกูล – รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณกมลวรรณ วิปุลากร – กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Leave a Reply