รอมานาน!..การกลับมากระบี่อีกครั้งของ เชอราตัน “Sheraton Krabi Resort”

APEX เตรียมโครงการโรงแรม Sheraton Krabi  และ Club Med Krabi


04/10/2018 บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติหลักการตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลอง บีช โฮเทล จำกัด เพื่อรองรับโครงการของโรงแรม Sheraton Krabi และบริษัท อันดามัน โฮเทล จำกัด เพื่อรองรับโครงการโรงแรม Club Med Krabi โดย APEX ถือหุ้น 99.996%

ความคืบหน้าของโครงการที่กระบี่ บริษัทอยู่ระหว่างทยอยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งมีเหตุล่าช้าบางส่วน เนื่องจากต้องดำเนินการรังวัดตรวจสอบที่ดิน ให้เป็นไปตามเนื้อที่ดินที่แท้จริงก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการออกแบบและสรุปรายละเอียดโครงการ

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทั้ง 2 บริษัทนี้ เพื่อรองรับงานโครงการในส่วนของโรงแรม Club Med Krabi และ Sheraton Krabi คือ เพื่อดำเนินการรับโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย และเพื่อสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานโรงแรม

การจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัทใหม่ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทยังมีโครงการ Movenpick Residences (White Sand Beach Pattaya) , Sheraton Grand Bay Phuket (Hotel & Residences) , Four Points by Sheraton (Sigma Resort Pattaya) , Mikhao Phuket

ที่มา: SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,APEX บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์

Leave a Reply