Six Senses Bangkok at the Forestias (ซิกเซ้นส์ ฟอเรสเทียส์ )เปิดปี พ.ศ. 2565

SIX SENSES (ซิกเซ้นส์) รับบริหารโรงแรมใหม่ในโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ บางนา ให้กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น(MQDC)

โครงการ “THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ บริเวณบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7 “THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์” เกิดบนคำถามที่ว่า “ความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราคืออะไร?” อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายในการตอบ เพราะความสุขของแต่ละคนแตกต่างและไม่เท่ากัน แต่มีอย่างหนึ่งที่แน่นอนคือ ความสุขนั้น ต้องส่งผลให้กับตัวเราทั้งร่างกาย จิตใจ คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และนี่คือพื้นฐานของนิยาม “ความสุขที่ยั่งยืน”

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ซีอีโอ MQDC และ คริส โอ ประธานฝ่ายบริหารด้านงานบริการโรงแรมของ MQDC เซ็นสัญญากับ นีล เจค็อบส์ ซีอีโอ ของซิกส์เซ้นส์

ซิกส์เซ้นส์ ฟอร์เรสเทียส์ เป็นแบรนด์แรกของซิกส์เซ้นส์ในกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยห้องพักโรงแรม 60 ห้อง และเรสซิเด้นท์ 36 ห้อง  Six Senses ร่วมบริหารและให้บริการด้านการบริหารโรงแรมและ ที่อยู่อาศัย และ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เข้ามาร่วมวิจัยในโครงการมีพื้นที่รีเทล อาคารและสำนักงาน ศูนย์สุขภาพ อาคารนวัตกรรมแห่งอนาคต ผืนป่าสันทนาการ พื้นที่กิจกรรมสำหรับชุมชน ศูนย์เรียนรู้ และระบบนิเวศธรรมชาติขนาดใหญ่

ภายใต้คำมั่นสัญญา ‘for all well-being’ ตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริง ด้วยการผสาน 4 องค์ประกอบหลัก(Eternal 4) รวมเป็นหนึ่งเดียวครั้งแรกของโลก ได้แก่ ระบบนิเวศธรรมชาติ (Nature) ความสัมพันธ์ของครอบครัว (Multi-generations) พื้นที่กิจกรรมชีวิต (Community) และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation)

 

Leave a Reply