Tag: hop inn

ปตท.ยกเลิกการประมูลโรงแรมในปั๊มน้ำมันออกไป

ข่าวว่าการยื่นประมูลบริหารโรงแรมในปั๊มของ ปตท. จาก 5 กลุ่ม คือ เซ็นทารา(Cosi/New brand), ดิ เอราวัณ(Hop Inn), ซี.พี.(Fortune D), B2 และ Wyndham นั้น ปตท.ยกเลิกการประมูลไปเนื่องจากมีผู้ยื่นผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 3 รายตามที่กำหนด แถม ปตท.ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาและให้รับคืนเอกสาร ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมากลับ ทั้งนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตและหาเหตุผลต่างๆ ว่าการที่ ปตท.ยกเลิกประมูลในครั้งนี้เป็นเพราะได้เห็นแผนการพัฒนาโรงแรมแบบบัตเจ็ตของแต่ละกลุ่มแล้ว เกิดการเปลี่ยนใจไม่ทำต่อ หรือไม่ก็ทบทวนว่าจะเป็นผู้พัฒนาเองผู้เดียว
Read More

โรงแรมฮ็อป อินน์เปิดแล้ว ที่จังหวัด จันทบุรี

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ของแบรนด์บัดเจ็ท โรงแรมฮ็อป อินน์ ซึ่งบริหารงาน โดยบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านการลงทุนและการพัฒนาในประเทศไทย โรงแรมฮ็อป อินน์ จันทบุรี เป็นโรงแรมแห่งที่ 18 ในเครือข่ายโรงแรมฮ็อป อินน์ ตามแผนงานของปี 2559 จากทั้งหมด 22 แห่งทั่วประเทศ และในส่วนของการขยายตัวในเอเชียเปซิฟิค  ดิ เอราวัณ กรุ๊ปจะเปิดโรงแรมฮ็อป
Read More