U Zenmaya Phuket ปิดให้บริการ ยกเลิกเชนบริหารงาน

ฟสบุ๊กโรงแรม U Zenmaya Phuket มีประกาศปิดตัวยกเลิกการบริหารงาน U Hotels & Resorts

” ขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านและทุกการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ทางรีสอร์ทไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จึงได้มีการลงความเห็นและตัดสินใจที่จะยกเลิกการบริหารจัดการโรงแรมภายใต้ชื่อ ยู เซนมายา ภูเก็ต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.59 น. เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองห้องพัก สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected]

สำหรับลูกค้าที่ได้ชำระเงินล่วงหน้าไว้นั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านทางอีเมล์เพื่อดำเนินการต่อไปคะ

นอกจากนี้ เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราจะทำการลบเพจนี้ออกจากบัญชีเฟซบุ๊ก ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น.

ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท รอที่จะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งสู่การพักผ่อนกับเรา ทั้งในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว และรวมถึงประเทศเวียดนาม ”


” Greeting and thank you for your support.
Due to current and ongoing impacts of the Covid 19 Pandemic which has resulted in the resort not re-opening for business, U Hotels and Resorts have decided that they will no longer be involved in the management and branding of U Zenmaya Phuket effective from 23.59hrs on 31st July 2020. Any inquires and/or assistance relating to future made reservations should contact U Hotels & Resorts at [email protected]

We will be removing this page from Facebook at 23.59 hrs on 31st July 2020. You can also contact us on Facebook page of U Hotels & Resorts.

U Hotels & Resorts is ready to serve you at all of our properties in Thailand, Indonesia, India, Laos, Vietnam and Europe.”

source: Facebook U Zenmaya Phuket

Leave a Reply